Poškození stromů

Vážení návštěvníci lesa,

V noci z 21. na 22. června se prohnala lesy na Ostravsku bouřka doprovázena silným větrem, která zasáhla mimo jiné i lesy v majetku statutárního města Ostravy, které má ve správě městská společnost Ostravské
městské lesy a zeleň, s.r.o.

V souvislosti s tímto jevem došlo k četným poškozením stromů (vývraty, zlomy, uvolněné větve v korunách) a hrozí tak reálné nebezpečí úrazu.

Větrná kalamita zasáhla nejvíce lesní komplex Černý les nacházející se na katastru obce Stará Bělá a Stará Ves nad Ondřejnicí, dále lesní komplex Palesek na katastru obce Stará Bělá a na témže katastru lesní komplex Díly.

Zasaženy větrnou kalamitou jsou rovněž porosty nacházející se na katastru Slezské Ostravy, konkrétně porosty v lesním komplexu na Vizině a porosty kolem ulice Nad Ostravicí a taktéž porosty kolem ulice Trnkovecká.

Prosíme návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti při pobytu v lese a pokud možno, aby se pohybovali pouze po lesních cestách a nevcházeli přímo do lesních porostů. Situaci řešíme, pracujeme intenzivně na
odstranění následků a na zajištění Vaší bezpečnosti. Děkujeme za pochopení.