Lesní škola

Lesni-skola-Vyrocni-zprava-za-SKOLNI-rok-2022-2023-1-1

Vše začalo v roce 2002, kdy Ostravské městské lesy realizovaly za podpory Statutárního města Ostravy svůj dlouhodobý záměr a založily pro osvětově výchovnou práci se školní mládeži vzdělávací středisko tzv. Lesní školu v Bělském lese.

Jejím hlavním cílem je přiblížit a seznámit veřejnost s lesním prostředím a s lesním hospodářstvím tak, aby byl les vnímán všemi smysly.

Většina programů probíhá přímo v lesním prostředí a aktivně se na něm podílí každé dítě.

Lesní škola disponuje vybavenými učebnami, audiovizuálním sálem a dílnou pro zhotovování výrobků ze dřeva a přírodních materiálů.

Ročně navštíví Lesní školu zhruba 3000 žáků základních škol. Od roku 2002 prošlo lesní školou více jak 50 tisíc dětí.

Výukové programy jsou přizpůsobeny věku dětí a školním vzdělávacím programům pro jednotlivé ročníky.

Našimi programy chceme napomoci školám v plnění Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních.

Je třeba připomenout, že jde o zařízení zcela výjimečné, a to s každodenní výukou žáků základních škol celé ostravské aglomerace. Jedná se bez nadsázky o ojedinělý projekt v rámci celé ČR o čemž svědčí fakt, že tato lesní škola funguje jako demonstrační objekt SVOL ( Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ) a taktéž MZe.

Rezervační systém je možno školami shlédnout na webových stránkách Lesní školy

Kontakt:
Bc. Pavel Kotala – lesní pedagog
Tel: +420 736 614 738
Email: kotala@ostravskelesy.cz

Adresa : 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Středisko : Lesní škola                                                       
Antonína Brože 3124/2                                                     
700 30 Ostrava – Zábřeh