Údržba zeleně

Běžná činnost v údržbě zeleně:

 • Celoroční údržba trávníků – kosení, vyhrabávání listí, odplevelení ploch
 • Zakládání trávníků
 • Kosení ruderálních porostů a neudržovaných ploch
 • Údržba keřových skupin – zmlazování, průklest, odplevelení
 • Ořezy a údržba živých plotů
 • Ořezy keřů

Zahradnické práce:

 • Zakládání cibulových záhonů
 • Výsadba rostlinného materiálu – letničky, trvalky, keře, stromy
 • Výsadba vzrostlé zeleně
 • Realizace zahrad v přírodním stylu
 • Realizace sadových úprav
 • Revitalizace zelených ploch parků, zahrad a sadů

Ostatní činnosti:

 • Úpravy terénů
 • Mulčování ploch, drcení větví
 • Doprava sypkých i kusových materiálů nákladními auty
 • Strojní zpracování půdy

Kontakt:

Jana Batelková, MBA – vedoucí střediska

Tel: +420 733 195 735

E-mail: batelkova@ostravskelesy.cz

Adresa:                                                                             

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Středisko údržby zeleně                                                  

Antonína Brože 3124/2                                              

700 30 Ostrava – Zábřeh