Naše projekty

Sokolská třída

(Mob. Moravská Ostrava a Přívoz)

Park U Káňů

(Mob. Radvanice a Bartovice)

Ulice Hvězdná

(Mob. Radvanice a Bartovice)

Oherův běžecký okruh – Porubský Les

Úprava břehu řeky Ostravice

(Mob. Slezská Ostrava)

Úprava areálu bývalého koupaliště Radvanice

Masarykovo náměstí 1. etapa

(Mob. Moravská Ostrava a Přívoz)

Masarykovo náměstí 2. etapa

(Mob. Moravská Ostrava a Přívoz)

Ozelenění terminálu Dubina 1. Etapa

(Mob. Otrava-Jih)

Svinovský park

(Mob. Svinov)

Obnova v lokalitě Šporovnická

(Mob. Radvanice a Bartovice)

Smetanův sad

(Mob. Mariánské Hory a Hulváky)

ZŠ VRCHLICKÉHO – Učíme se na zahradě

(Mob. Radvanice a Bartovice)

Prokešovo náměstí

(Mob. Moravská Ostrava a Přívoz)

Zeleň nové radnice

(Mob. Moravská Ostrava a Přívoz)

Panenka Marie Lurdská – Bělský les

(Mob. Ostrava-Jih)

Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou (Mob. Moravská Ostrava a Přívoz)

Hřiště na pétanque a zahrada pro nevidomé v prostoru Bezručova sadu

(Mob. Moravská Ostrava a Přívoz)

Revitalizace parku u DK Poklad, park A – I. Etapa (Mob. Poruba)

Obnova VKP na ul. Těšínská (Mob. Radvanice a Bartovice)

Sadové úpravy okružní křižovatky v Ostravě Porubě (Francouzská-Jilemnického nám.)

Revitalizace zeleně před radnicí a před školou (Mob. Radvanice a Bartovice)

Čtyřlístek Ostrava-Hrušov

Terminál Hranečník (Mob. Slezská Ostrava)

Zeleň nové radnice – okolí parkoviště

(Mob. Moravská Ostrava a Přívoz)