Lesnická činnost

Nabízíme komplexní služby v oblasti těžební, pěstební činnosti a výkon funkce odborného lesního hospodáře pro soukromé majetky.

Těžební činnost:

 • Kácení stromů s kompletní výrobou požadovaných sortimentů
 • Přibližování dříví univerzálními kolovými traktory
 • Vyvážení dříví traktorovou vyvážecí soupravou
 • Manipulace dříví na odvozním místě nebo manipulačním skladě
 • Odvoz dříví nákladními auty nebo vyvážecí soupravou

Pěstební činnost:

 • Výsadba lesních porostů, včetně zajištění sadebního materiálu požadované provenience
 • Péče o lesní kultury – individuální ochrana sazenic, oplocování porostů
 • Ochrana kultur proti buřeni – mechanická nebo chemická
 • Mechanická příprava půdy pro zalesnění frézou
 • Úklid ploch po těžbě dříví, včetně pálení nebo drcení klestu frézou
 • Štěpkování těžebních zbytků – nehroubí

Speciální lesnická činnost:

 • Kácení a ořezy stromů v obtížných podmínkách s použitím vysokozdvižné plošiny, horolezecké techniky a s přetahováním stromů do požadovaného směru pádu traktorovými navijáky
 • Frézování pařezů traktorovou frézou
 • Výseky travin, křovin a ruderálních porostů křovinořezy
 • Sečení okrajů komunikací ramenovým mulčovačem
 • Zimní údržba komunikací – rozhrnování a posyp komunikací

Kontakt:

Marek Vašenda, DiS. – vedoucí střediska

Tel: +420 736 614 726

E-mail: vasenda@ostravskelesy.cz

Adresa:                                                                            

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.                  

Středisko lesní výroby                                                   

A. Brože 2/3124                                            

700 30 Ostrava – Zábřeh