Lesnická činnost

Nabízíme komplexní služby v oblasti těžební, pěstební činnosti a výkon funkce odborného lesního hospodáře pro soukromé majetky.

Těžební činnost:

  • Kácení stromů s kompletní výrobou požadovaných sortimentů
  • Přibližování dříví univerzálními kolovými traktory
  • Vyvážení dříví traktorovou vyvážecí soupravou
  • Manipulace dříví na odvozním místě nebo manipulačním skladě
  • Odvoz dříví nákladními auty nebo vyvážecí soupravou

Pěstební činnost:

  • Výsadba lesních porostů, včetně zajištění sadebního materiálu požadované provenience
  • Péče o lesní kultury – individuální ochrana sazenic, oplocování porostů
  • Ochrana kultur proti buřeni – mechanická nebo chemická
  • Mechanická příprava půdy pro zalesnění frézou
  • Úklid ploch po těžbě dříví, včetně pálení nebo drcení klestu frézou
  • Štěpkování těžebních zbytků – nehroubí

Speciální lesnická činnost:

  • Kácení a ořezy stromů v obtížných podmínkách s použitím vysokozdvižné plošiny, horolezecké techniky a s přetahováním stromů do požadovaného směru pádu traktorovými navijáky
  • Frézování pařezů traktorovou frézou
  • Výseky travin, křovin a ruderálních porostů křovinořezy
  • Sečení okrajů komunikací ramenovým mulčovačem
  • Zimní údržba komunikací – rozhrnování a posyp komunikací

Kontakt:

Marek Vašenda, DiS. – vedoucí střediska

Tel: +420 736 614 726

E-mail: vasenda@ostravskelesy.cz

Adresa:                                                                            

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.                  

Středisko lesní výroby                                                   

A. Brože 2/3124                                            

700 30 Ostrava – Zábřeh