Dotace

Pořízení lanového navijáku a lesní frézy

  • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 3087/2022/OŽP – na provoz Lesní školy v roce 2023

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“.

  • Neinvestiční účelová dotace na projekt „Provoz Lesní školy v roce 2022“

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“.

  • Neinvestiční účelová dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na projekt „Výměna odumřelých dřevin v izolačním pásu kolem ulice Plzeňská v roce 2022“

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“.