Revír Ostrava

Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je na  tomto revíru  393 ha.

Revír Ostrava je tvořen především těmito lesními komlexy : Bělský les, Korýtko, Hůrka, Hranečník, Janová, Březí – Porubský les, Osošník, Hrábek, Plesenský les, Pláňava, Kostka a lesním komplexem Přemyšov.

Většina lesů na revíru Ostrava spadá do kategorie lesů zvláštního určení se zvýrazněnou funkcí rekreační. Výše uvedené lesní komplexy většinou přímo hraničí se zástavbou městských obvodů a poskytují jejich návštěvníkům tolik potřebný prostor pro relaxaci a odpočinek. Charakteristické pro tyto příměstské  lesy je jejich vybavení mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule a altány, zpříjemňující pobyt jejich návštěvníkům.