Těžba v Bělském lese

Zájmem společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. není likvidovat Bělský les. Občané nelibě nesou skutečnost, že stromy, převážně smrky musí být káceny. S přibývající dobou les stárne, smrkové porosty  mají věk v rozmezí od 80 do 140 let. Běžná obnovní doba u smrkových porostů je od 80 do 100 let. Bohužel snaha vyhovět občanům, aby zde zůstal „velký, pěkný, hustý les“ se nám začíná mstít.

Zhruba od roku 1988 je ve zdejší oblasti silná gradace kůrovců. Objevil se v důsledku teplejšího počasí i nový druh kůrovce (kůrovec severský), který opustil severní oblasti Evropy a šíří se k jihu. Proti tomuto v současné době není dosti dobrá obrana, a tak lesy, které v minulosti byly velmi silně poškozovány imisemi, jsou oslabeny a jsou vhodným žírem pro kůrovce.

Oteplení, horká léta a sucho má další negativní vliv na vývoj lesa. Houbaři ceněná václavka je pro les smrtící houbou. Tato napadá kořenový systém stromu, vysušuje jej a strom usychá.

Přidá-li se k těmto faktorům i další v podobě orkánu Kyril (2007) a Emma (2008), jsou stromy oslabené v kořenovém systému lámány a vyvráceny.

Toto je důsledek přílišného šetření smrku na nevhodných stanovištích tak, jak pro tuto dřevinu Bělský les je.

V roce 1968 – 1972 byla provedena razantní přeměna smrkových porostů v severní části Bělského lesa. Dnes po 40 letech jsou tyto plochy porostlé listnatým lesem, ve kterém není problém hospodařit.

Pokud se týká těžby v Bělském lese – pro urychlenou likvidaci kalamit byla zvolena technologie, která zabezpečuje rychlé zpracování polomů a vývratů a jejich vyvezení k cestě.

Tak jsou polomy zpracovány během krátké doby, klasický dřevorubec by tuto práci dělal mnohonásobně déle a klasické přibližování traktorem by mělo horší dopad na porosty. Koně, bohužel, z lesa zmizely.

Zdravé stromy, kromě prováděných výchovných zásahů, obvykle nekácíme. Pokud je třeba i zdravý strom pokácet, děje se tak proto, aby nepoškodil provedené okolní zalesnění, neboť zůstane-li strom osamocen a uschne, bez následných škod ho není možné pokácet a vyklidit z porostu.

Naší snahou je udržet v Bělském lese prostředí pro odpočinek. Bohužel v případě kalamit nelze den ze dne stromy vytěžit, likvidovat klest, zalesnit a udělat za vším pořádek, zvláště musíme-li neustále opravovat poškozené lavičky, altány, areál zdraví, odpadkové koše a ještě sbírat po lese odpadky po návštěvnících lesa.