Revír Ostrava

Je tvořen malými lesíky v severovýchodní části města Ostravy a lesními porosty v zoologické zahradě v Ostravě.

Revírník: Ing. Bakota František, telefon +420 736 614 724