Revír Bobrovníky

Revír Bobrovníky tvoří Bobrovnický les. Je největší ucelený lesní komplex, který obhospodařuje společnost Ostravské městské lesy, s.r.o. Výměra revíru je cca 230 ha lesních pozemků, převážně na levém břehu řeky Opavy. Tuto lesní část získalo město Ostrava v roce 1947 z přídělu majetku Velkostatku Šilheřovice. Dominantu tvoří televizní vysílač v Ostravě – Hošťálkovicích.

Revírník: pan Libor Tomiak, telefon +420 736 614 739