Schválený plán mýtních úmyslných těžeb pro období 2024

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb pro období 2024

V návaznosti na přijaté usnesení Rady města Ostravy č. 02863/RM2226/49 ze dne 28.11.2023 informujeme veřejnost o schváleném plánu mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro rok 2024. Veřejnost bude zároveň přímo v terénu informována o provádění těchto mýtních úmyslných těžeb formou informačních tabulí umístěných u konkrétních prostorů.

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb pro období 2022

V návaznosti na přijaté usnesení Rady města Ostravy č. 08192/RM 1822/126 ze dne 30.11.2021 informujeme veřejnost o schváleném plánu mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro rok 2022. Veřejnost bude zároveň přímo v terénu informována o provádění těchto mýtních úmyslných těžeb formou informačních tabulí umístěných u konkrétních prostorů.

JPRLKatastrální území Číslo parcelyLesní komplexhaObjem (m³)Předpoklad těžby (kvartál) Termín obnovyPodmínky realizace
31A 11Stará ves Nad Ondřejnicí2088Hůrka0,40804. QJ 2023
32 E 11Stará ves Nad Ondřejnicí 3204Černý les0,25551. QJ 2023
32 E 11 Stará ves Nad Ondřejnicí 3204Černý les0,25501. QJ 2023
32 E 11 Stará ves Nad Ondřejnicí 3204Černý les0,20451. QJ 2023
34 A 15Stará Bělá2577Díly0,30804. QJ 2023
34 B 9Proskovice42/1Díly0,30701. QJ 2023
37 C 8cStará Bělá2311/1Palesek0,40151. QJ 2023
39 A 11Proskovice255/200,02101. QJ 2022
40 D 12Stará Bělá3144Hůrka0,502004. QJ 2023
42 D 10Stará Bělá1673Bělský les0,301001. QJ 2022
48 A 10bSvinov1777/1Hranečník0,501501. QJ 2022
50 C 12Mariánské Hory238Hulváky0,22701. QJ 2023
50 A 11Nová Ves u Ostravy212/1Hulváky0,321701. QJ 2023Pouze v případě současného odstranění stromů rostoucích mimo les podél komunikace ulice 28. října na pozemku parc. č. 491/49 v k.ú Nová Ves u Ostravy
50 L 12Nová Ves u Ostravy254/6Nová Ves0,29601. QJ 2023
51 A 6Zábřeh-VŽ467/30,12504. QJ 2023
73 B 12Krásná pod Lysou Horou1972/1Jestrábí0,16401. QP 2022
77 D 6bSlezská Ostrava4459/50,503001. QJ 2023
77 D 6bSlezská Ostrava4459/50,503001. QJ 2023
Celkem5,581855
Těžba jasanů ve vegetačním období na lesních majetcích města Ostravy.

Vážení návštěvníci lesa,

V posledních několika letech dochází na lesních majetcích města Ostravy k odumírání vzrostlých jasanů. Příčinou je houbové onemocnění kořenového systému stromů u napadených jedinců. Tento stav způsobuje houbové onemocnění Chalara fraxinea. Z jižní Evropy se rozšířila do severních částí kontinentu a není proti ní žádná ochrana. Spóry houby se šíří vzduchem. Napadený jedinec ztrácí asimilační aparát s tím, jak odumírá kořenový systém. Kořenový systém postupně úplně uhnije a strom se vyvrátí samovolně. Nejedná se o úplně suché stromy a mnohdy tyto padlé stromy mají ještě zelenou korunu. K pádům dochází i za úplného bezvětří, což je obzvláště nebezpečné, protože běžný člověk s tímto nemůže počítat. Zde vzniká velmi vysoké nebezpečí úrazu návštěvníků lesa.

Stromy určené k pokácení označuje revírník barevným sprejem a takto označené stromy následně kvalifikovaný dřevorubec pokácí. Při práci bývá používán speciální kolový traktor s navijákem pro přetah a případné stažení zavěšených stromů.

Tímto bychom chtěli apelovat na návštěvníky lesa, aby nevstupovali do lokalit, kde probíhají těžební práce a respektovaly pokyny lesního personálu. Ohrožený prostor je kruhová plocha o poloměru dvounásobné výšky káceného stromu.

 Jde nám především o vaši bezpečnost!!!

Za pochopení vám předem děkujeme.