Těžba jasanů ve vegetačním období na lesních majetcích města Ostravy.

Vážení návštěvníci lesa,

V posledních několika letech dochází na lesních majetcích města Ostravy k odumírání vzrostlých jasanů. Příčinou je houbové onemocnění kořenového systému stromů u napadených jedinců. Tento stav způsobuje houbové onemocnění Chalara fraxinea. Z jižní Evropy se rozšířila do severních částí kontinentu a není proti ní žádná ochrana. Spóry houby se šíří vzduchem. Napadený jedinec ztrácí asimilační aparát s tím, jak odumírá kořenový systém. Kořenový systém postupně úplně uhnije a strom se vyvrátí samovolně. Nejedná se o úplně suché stromy a mnohdy tyto padlé stromy mají ještě zelenou korunu. K pádům dochází i za úplného bezvětří, což je obzvláště nebezpečné, protože běžný člověk s tímto nemůže počítat. Zde vzniká velmi vysoké nebezpečí úrazu návštěvníků lesa.

Stromy určené k pokácení označuje revírník barevným sprejem a takto označené stromy následně kvalifikovaný dřevorubec pokácí. Při práci bývá používán speciální kolový traktor s navijákem pro přetah a případné stažení zavěšených stromů.

Tímto bychom chtěli apelovat na návštěvníky lesa, aby nevstupovali do lokalit, kde probíhají těžební práce a respektovaly pokyny lesního personálu. Ohrožený prostor je kruhová plocha o poloměru dvounásobné výšky káceného stromu.

 Jde nám především o vaši bezpečnost!!!

Za pochopení vám předem děkujeme.

slider2slider1