Poškození stromů

Vážení návštěvníci lesa,

V noci z 21. na 22. června se prohnala lesy na Ostravsku bouřka doprovázena silným větrem, která zasáhla mimo jiné i lesy v majetku statutárního města Ostravy, které má ve správě městská společnost Ostravské
městské lesy a zeleň, s.r.o.

V souvislosti s tímto jevem došlo k četným poškozením stromů (vývraty, zlomy, uvolněné větve v korunách) a hrozí tak reálné nebezpečí úrazu.

Větrná kalamita zasáhla nejvíce lesní komplex Černý les nacházející se na katastru obce Stará Bělá a Stará Ves nad Ondřejnicí, dále lesní komplex Palesek na katastru obce Stará Bělá a na témže katastru lesní komplex Díly.

Zasaženy větrnou kalamitou jsou rovněž porosty nacházející se na katastru Slezské Ostravy, konkrétně porosty v lesním komplexu na Vizině a porosty kolem ulice Nad Ostravicí a taktéž porosty kolem ulice Trnkovecká.

Prosíme návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti při pobytu v lese a pokud možno, aby se pohybovali pouze po lesních cestách a nevcházeli přímo do lesních porostů. Situaci řešíme, pracujeme intenzivně na
odstranění následků a na zajištění Vaší bezpečnosti. Děkujeme za pochopení.

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb pro období 2024

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb pro období 2024

V návaznosti na přijaté usnesení Rady města Ostravy č. 02863/RM2226/49 ze dne 28.11.2023 informujeme veřejnost o schváleném plánu mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro rok 2024. Veřejnost bude zároveň přímo v terénu informována o provádění těchto mýtních úmyslných těžeb formou informačních tabulí umístěných u konkrétních prostorů.

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb pro období 2022

V návaznosti na přijaté usnesení Rady města Ostravy č. 08192/RM 1822/126 ze dne 30.11.2021 informujeme veřejnost o schváleném plánu mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro rok 2022. Veřejnost bude zároveň přímo v terénu informována o provádění těchto mýtních úmyslných těžeb formou informačních tabulí umístěných u konkrétních prostorů.

JPRLKatastrální území Číslo parcelyLesní komplexhaObjem (m³)Předpoklad těžby (kvartál) Termín obnovyPodmínky realizace
31A 11Stará ves Nad Ondřejnicí2088Hůrka0,40804. QJ 2023
32 E 11Stará ves Nad Ondřejnicí 3204Černý les0,25551. QJ 2023
32 E 11 Stará ves Nad Ondřejnicí 3204Černý les0,25501. QJ 2023
32 E 11 Stará ves Nad Ondřejnicí 3204Černý les0,20451. QJ 2023
34 A 15Stará Bělá2577Díly0,30804. QJ 2023
34 B 9Proskovice42/1Díly0,30701. QJ 2023
37 C 8cStará Bělá2311/1Palesek0,40151. QJ 2023
39 A 11Proskovice255/200,02101. QJ 2022
40 D 12Stará Bělá3144Hůrka0,502004. QJ 2023
42 D 10Stará Bělá1673Bělský les0,301001. QJ 2022
48 A 10bSvinov1777/1Hranečník0,501501. QJ 2022
50 C 12Mariánské Hory238Hulváky0,22701. QJ 2023
50 A 11Nová Ves u Ostravy212/1Hulváky0,321701. QJ 2023Pouze v případě současného odstranění stromů rostoucích mimo les podél komunikace ulice 28. října na pozemku parc. č. 491/49 v k.ú Nová Ves u Ostravy
50 L 12Nová Ves u Ostravy254/6Nová Ves0,29601. QJ 2023
51 A 6Zábřeh-VŽ467/30,12504. QJ 2023
73 B 12Krásná pod Lysou Horou1972/1Jestrábí0,16401. QP 2022
77 D 6bSlezská Ostrava4459/50,503001. QJ 2023
77 D 6bSlezská Ostrava4459/50,503001. QJ 2023
Celkem5,581855