Kůrovec

Celá oblast Moravskoslezského kraje je již několik let postižena kůrovcovou kalamitou, tj. kůrovcem smrkovým, severským a lesklým. K jejich abnormálnímu rozšíření přispívá mírná zima, srážkový deficit, semenný rok smrku a jako druhotný škůdce houba václavka.
Vysoké teploty v době vegetačního období ovlivňují i množství populací těchto kůrovců, kdy místo obvyklých dvou, jsou  zaznamenány tři až čtyři.

Toto všechno způsobuje napadení smrkových porostů. Aby se zamezilo dalšímu šíření, a tím i omezení vzniku dalších populací kůrovců, musí být napadené stromy vyhledávány, ihned pokáceny, přiblíženy z lesa k odvozní cestě, asanovány a odvezeny.

Aby byla zabezpečena ochrana zbývajících nenapadených stromů, musí být volena taková technologie, která dovolí proces co nejrychleji zvládnout. Při klasickém zpracování (dřevorubec s motorovou pilou, koně nebo traktor pro přiblížení) se tento proces enormně prodlužuje.

Při tak velkému množství zpracovaného dříví dojde jistě k poškození lesních pěšin a k nárůstu těžebních zbytků.

Naší snahou ovšem je vždy po takovéto těžbě těžební zbytky zlikvidovat a porost uvést do odpovídajícího stavu.

Další informace

Aktuality

2
Leden
23

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb pro období 2024

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb pro období 2024 V návaznosti na přijaté usnesení Rady města...
Čtěte více ...
3
Říjen
22

Odkoupíme vánoční strom

Odkoupíme vánoční strom (výška 8 -12 m) ze soukromých zahrad. Provedení práce, kácení, odvoz ZDARMA....
Čtěte více ...