Informace pro veřejnost

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb pro období 2021

V návaznosti na přijaté usnesení Rady města Ostravy č.05273/RM1822/14 ze dne 18.11.2020 informujeme veřejnost o schváleném plánu mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy období 2021-2022. Veřejnost bude zároveň přímo v terénu informována o provádění těchto mýtních úmyslných těžeb formou informačních tabulí umístěných u konkrétních prostorů.

JPRLKatastrální území Číslo parcelyLesní komplexhaObjem (m³)Předpoklad těžby (kvartál) Termín obnovy
11 D 11Bobrovníky487/1Bobrovnický les0,291101. Q.J 2022
11 F 10aBobrovníky487/1Bobrovnický les0,291101. Q.J 2022
13 G 10Bobrovníky458/1Bobrovnický les0,20401. Q.J 2022
14 G 12Hošťálkovice1558Bobrovnický les0,602001. Q.J 2022
14 J 10Hošťálkovice1547/1Bobrovnický les0,642501. Q.J 2022
35 B 9Stará Bělá2569Díly0,501004. Q.J 2022
36 D 11Stará Bělá2289Palesek0,501501. Q.J 2021
37 B 10Stará Bělá2305/2Palesek301. Q.J 2021
38 C 12Stará Bělá2296/2Palesek0,301004. Q.J 2022
38 D 12Stará Bělá2286Palesek0,10151. Q.J 2021
38 E 11Stará Bělá985/1Intravilán obce0,12404. Q.J 2022
38 F 13Stará Bělá2250Palesek0,16151. Q.J 2021
38 G 13Stará Bělá2296/2Palesek0,20404. Q.J 2022
48 A 10bSvinov1771Hranečník0,501201. Q.J 2022
48 B 11Svinov1771Hranečník0,10301. Q.J 2022
58 B 14Stará Plesná56 391/3Hrábek0,301201. Q.J 2021
58 B 16Stará Plesná331/1Hrábek0,16351. Q.J 2021
59 A 10aStará Plesná860/1Osošník0,35851. Q.J 2021
59 A 10bPoruba-Sever3674/13Osošník0,05201. Q.J 2021
61 C 12Poruba1799/10Březí0,501751. Q.J 2021
64 A 12Nová Plesná244Pláňava0,501301. Q.J 2022
Celkem6,511950