Středisko údržby zeleně


Adresa:
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Středisko údržby zeleně
A. Brože 2/3124
Ostrava – Zábřeh
700 30

Kontakt:
Ing. Martin MATI, vedoucí střediska
Tel.:    +420 595 700 919
Mobil: +420 736 614 735


NABÍDKA SLUŽEB

Realizace sadových úprav

 • zakládání trávníků
 • zakládání záhonů
 • úpravy terénů
 • výsadba rostlinného materiálu (letničky, trvalky, keře, stromy)
 • výsadba vzrostlé zeleně
Údržba veřejné zeleně
 • celoroční údržba trávníků: kosení, vyhrabání trávníků, odplevelení
 • kosení ruderálních porostů a neudržovaných ploch
 • údržba keřových skupin: zmlazování, průklest, odplevelení
 • řez živých plotů a stěn
 • řez a zmlazení stromů a keřů
 • kácení a ořez stromů, také ve ztížených podmínkách
 • frézování pařezů (provádí Středisko lesní výroby)
 • drcení větví
 • kartáčové čištění chodníků
Produkce a prodej vánočních stromků
 • prodejní místa: hájenky v Ostravě-Hošťálkovicích, Ostravě-Staré Plesné, provozní budova v Ostravě - Proskovicích, ředitelství společnosti v Bělském lese
 • prodej vánočních stromků velkoodběratelům
 • prodej ozdobného klestu, smrk, jedle, borovice

Dále nabízíme:
 • dopravu sypkých i kusových materiálů vozidly Multicar, IVECO Daily.
 • strojní zpracování půdy pro malopěstitele malotraktorem (zpracování půdy orbou, rotavátorováním, kultivátorováním)
Vedoucí střediska: Ing. Martin MATI, Tel.: +420 595 700 919