Středisko lesní výroby


Adresa:
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Středisko lesní výroby
Světlovská 122
Ostrava – Proskovice
724 00

Kontakt:
Martin HARUDA, vedoucí střediska
Tel.: +420 596 768 296
Mobil: +420 736 614 729


NABÍDKA SLUŽEB

Těžební práce:

 • kácení stromů na lesních pozemcích s kompletní výrobou /manipulace a druhování dle požadavků odběratele), včetně výchovných zásahů (probírky, prořezávky)
 • manipulace dřeva na odvozním místě
 • přibližování dřeva traktorovým navijákem
 • odvoz dříví traktorovou vlečkou, nebo nákladními auty s hydraulickou rukou
 • štípání dřeva mechanickým štípačem
Pěstební práce:
 • výsadby lesních porostů dle požadavků, možnost odborné konzultace z hlediska vhodnosti použití druhů lesních dřevin pro uplatnění dotací Mze ČR na hospodaření v lesích
 • péče o lesní kultury (individuální ochrana sazenic, ochrana proti buření a zvěři mechanická i chemická)
 • stavba lesních oplocenek a jednoduchých staveb pro zpřístupnění porostů (mostky, lávky)
 • čištění ploch (pasek) od zbytků klestu, jako příprava pro výsadby
 • chemická ochrana proti hmyzím škůdcům
 • přihnojování mladých porostů tabletovým hnojivem
 • výsek nežádoucích dřevin
 • drcení větví mechanickým drtičem, odvoz štěpky
Ostatní práce související s použitím vlastních mechanizmů:
 • kácení stromů v obtížných podmínkách (u budov, elektrického vedení, cest, vodotečí apod.)
 • frézování pařezů traktorovou frézou
 • vyhrnování sněhu pluhem
 • převozy materiálu
 • výseky travin, křovin a ruderálních porostů křovinořezy
Ceny prováděných prací se smluvně stanovují dle náročnosti a místních podmínek.
Vedoucí střediska: Martin HARUDA, Tel.: +420 596 768 296