Škůdci:

Kůrovec:

Celá oblast Moravskoslezského kraje je již několik let postižena kůrovcovou kalamitou, tj. kůrovcem smrkovým, severským a lesklým. K jejich abnormálnímu rozšíření přispívá mírná zima, srážkový deficit, semenný rok smrku a jako druhotný škůdce houba václavka.
Vysoké teploty v době vegetačního období ovlivňují i množství populací těchto kůrovců, kdy místo obvyklých dvou, jsou  zaznamenány tři až čtyři.
Toto všechno způsobuje napadení smrkových porostů. Aby se zamezilo dalšímu šíření, a tím i omezení vzniku dalších populací kůrovců, musí být napadené stromy vyhledávány, ihned pokáceny, přiblíženy z lesa k odvozní cestě, asanovány a odvezeny.
Aby byla zabezpečena ochrana zbývajících nenapadených stromů, musí být volena taková technologie, která dovolí proces co nejrychleji zvládnout. Při klasickém zpracování (dřevorubec s motorovou pilou, koně nebo traktor pro přiblížení) se tento proces enormně prodlužuje.
Při tak velkému množství zpracovaného dříví dojde jistě k poškození lesních pěšin a k nárůstu těžebních zbytků.
Naší snahou ovšem je vždy po takovéto těžbě těžební zbytky zlikvidovat a porost uvést do odpovídajícího stavu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AFrovec

http://biom.cz/zpravy.stm?x=2080332

http://www.enviweb.cz/?secpart=_archiv_hdaca/Lesnici_bojuji_s_kurovcem_turiste_se_mohou_radovat.html

Václavka:

Dřevokazná houba václavka smrková napadá smrkové porosty a lze již říci, že na území severní Moravy a Slezska nastal už kalamitní stav a škůdci napadli stovky hektarů lesního porostu.
Stromy usychají a jsou během silnějších větrů náchylnější k vývratům. Tento stav se projevuje žloutnutím a hnědnutím jehličí, to často zcela opadne.
Nevhodná skladba lesů pro toto území je mnohdy příčinou tohoto nežádoucího jevu. V padesátých letech 19. století zde byly vysázeny smrkové porosty, které měly velký význam pro těžký průmysl, avšak původně zde byly porosty jiné. Tyto stromy nejsou tak odolné vůči škůdcům.
Tyto škody lze eliminovat postupnou změnou druhové skladby lesa, ovšem toto je běh na dlouhou trať, neboť les roste desítky let.

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evokazn%C3%A9_houby

Sucho:

Lesům neprospívá ani dlouhodobé sucho. Tím nejvíc trpí smrky, jejich kořeny nesahají do hloubky a nejsou schopny nasát vláhu.