lesní školaakce lesní školyvýukové programyprosba lesakontakty a rezervace


Lesní škola:

Lesní škola je výukové středisko založené při obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., a jeho úkolem je naplňování cílů lesní pedagogiky.

V roce 2002 realizovala společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za podpory statutárního města Ostravy svůj dlouhodobý záměr a založila pro osvětově výchovnou práci se školní mládeží vzdělávací středisko tzv. „Lesní školu". 

Lesní pedagogika:

Smyslem lesní pedagogiky je přiblížit a seznámit veřejnost s lesním prostředím a s úkoly lesního hospodářství. Cílem je pomocí smyslů prohloubení zájmu veřejnosti o les, zlepšení vztahu člověka k lesu, podpora rozvoje pozitivního vztahu k lesnímu hospodářství a podpora smysluplného zacházení s přírodou.

Základním mottem lesní pedagogiky je: „O lese se učit v lese“. 

Co vám nabízíme?

Naše výukové programy jsou určeny především 3. - 6. třídám základních škol. Dětem představujeme lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými, zoologickými a ekologickými vazbami.

Důležitou roli hraje také poznání dřeva jako obnovitelné suroviny. Naší snahou je, aby děti poznaly lesní prostředí všemi smysly (hmat, sluch, čich, chuť, sluch). Hlavní formou působení je hra – zařazeny jsou hry smyslové, znalostní, pohybové a kreativní.

Většina programů nebo jejich hlavní část probíhá přímo v lese. V případě nepříznivého počasí jsou k dispozici učebny (vnitřní i venkovní), audiovizuální sál a malou dílnu pro zhotovování výrobků ze dřeva a různých přírodních materiálů.

Programy jsou přizpůsobeny věku dětí a učebním osnovám pro jednotlivé ročníky. Našimi programy chceme být nápomocni školám v plnění „Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních“ (č.j. 32 338/200-22).

Programy probíhají od pondělí do pátku, od 9.00 do 12.00 hod (začátek a délku programu lze po domluvě přizpůsobit).

Co si vzít s sebou?

Sportovní oblečení a obuv, oděv proti dešti, pití, svačinu, přezůvky. Programy probíhají za každého počasí.

Kde nás najdete?

Lesní škola sídlí v areálu bývalých kasáren v Bělském lese, nedaleko minigolfu (viz mapka).

Dopravní spojení:

  • autobusem (autobusové zastávky Hotel Bělský les, Náměstí SNP, Bělský les)
  • tramvají (tramvajové zastávky smyčka Ostrava-Zábřeh, ÚMOb Ostrava-Jih)
  • od uvedených zastávek pěšky cca 15-20 minut