V roce 2017 společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. obdržela následující finanční příspěvky:
 • Neinvestiční účelová dotace na provoz Lesní školy a provoz rozšířeného výukového areálu v Bělském lese
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Neinvestiční účelová dotace z Fondu životního prostředí na výsadbu izolační zeleně oddělující lesopark Bělský les od ulice Plzeňské
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava


V roce 2016 společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. obdržela následující finanční příspěvky:

 • Účelová dotace na "Dovybavení lokality Bělský les mobiliářem"
          Poskytovatel: Městský obvod Ostrava Jih

 • Neinvestiční účelová dotace na provoz Lesní školy
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava


V roce 2015 společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. obdržela následující finanční příspěvky:

 • Neinvestiční účelová dotace na provoz Lesní školy
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava


 • Investiční účelová dotace na Výstavbu skladu techniky pro hospodaření v lesích
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava


V roce 2014 společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. obdržela následující finanční příspěvky:

 • Finanční příspěvek k realizaci projektu "Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa" v rámci progamu ALFA, vyhlášeného Technologickou agenturou České republiky
          Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
          Příjemce: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
          Partner: Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

 • Investiční účelová dotace na vybudování skladu pro techniku údržby veřejné zeleně a obhospodařování lesa
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Neinvestiční účelová dotace na provoz Lesní školy
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Neinvestiční účelová dotace na dofinancování potřeb Lesní školy
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava
V roce 2013 společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. obdržela následující finanční příspěvky:
 • Neinvestiční účelová dotace na dokrytí nákladů na projekt "Revitalizace plantáže vánočních stromků v Ostravě - Bartovicích"
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Neinvestiční účelová dotace na dofinancování potřeb Lesní školy
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Neinvestiční účelová dotace na výdaje spojené s realizací projektu "Den v Bělském lese - otevřeno pro všechny"
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Investiční účelová dotace na nákup traktorové vyvážecí soupravy
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Neinvestiční účelová dotace na zajištění provozu Lesní školy
          Poskytovatel: Statutární město OstravaV roce 2012 společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. obdržela následující finanční příspěvky:
 • Neinvestiční účelová dotace na zalesnění pozemků a vylepšení porostů určených k plnění funkcí lesa
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Neinvestiční účelová dotace na zajištění provozu Lesní školy
          Poskytovatel: Statutární město OstravaV roce 2011 společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. obdržela následující finanční příspěvky:
 • Neinvestiční účelová dotace na zajištění provozu Lesní školy
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Účelová dotace na stavbu vyhlídkové věže v Ostravě - Hošťálkovicích
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Pedagogický inkubátor projektového vyučování
          Poskytovatel: EU prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
          Příjemce:       Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
          Partner:          KPI, o.p.s.
          Období realizace: červen 2011 - červen 2012V roce 2010 společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. obdržela následující finanční příspěvky:
 • Neinvestiční účelová dotace na zajištění provozu Lesní školy
          Poskytovatel: Statutární město Ostrava

 • Finanční příspěvek k realizaci projektu "Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního progamu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
          Poskytovatel: Evropská unie
          Příjemce: Nadace dřevo pro život
          Partner: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.